• THÀNH LẬP TỪ NĂM 1997
  20 NĂM ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
  QUỐC PHÒNG AN NINH
  TƯ VẤN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ...
  THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
  CÔNG NGHIỆP (NĂNG LƯỢNG, VIỄN THÔNG & CNNT, VẬN TẢI ...)
  SẢN XUẤT CƠ KHÍ
  ĐÀO TẠO
 • TOGETHER
  KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ quốc phòng, thành lập năm 1997 với hoạt động chính là tư vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thương mại quân sự, giải pháp & sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng, hàng hải, viễn thông & CNTT...
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU