TRỤ SỞ CHÍNH

+ Địa chỉ : Đường Hội xá, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội.
+ Điện thoại : +84 24 73011303  /  66537788;
+ Fax : +8424 73011304;
+ Email : contact@hitaco.vn ;


XƯỞNG CƠ KHÍ

+ Địa chỉ: Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Tp.Hải phòng.
+ Email : contact@hitaco.vn;